Overcast · 37°

KIIC Radio

7 Benton Ave. E.
P.O. Box 654
Albia, IA 52531
(641) 932-2112
(641) 932-2113
Map to KIIC Radio

Take an app-guided walking tour through
our historic areas.